marți, 10 februarie 2009

NOŢIUNI DE TEORIE GRAMATICALĂ (I)

Substantivul este partea de vorbire care denumeşte un nume: o fiinţă, un obiect, un fenomen al naturii etc. (câine, caiet, ploaie etc.). substantivul se poate număra, având trei genuri - masculin, feminin, neutru şi două numere - singular şi plural. Se poate afla în unul din următoarele cazuri:
1) Nominativ. Funcţii sintactice:
A) subiect - răspunde la întrebările cine?ce?.
Ex: Mama spală vasele.
B) nume predicativ - răspunde la întrebarea ce? şi împreună cu un verb copulativ formează un predicat nominal.
Ex: El este elevul nostru.
C) apoziţie
Ex: El, elevul nostru, participă la concurs.

2) Acuzativ. Funcţii sintactice:
A) nume predicativ - cu prepoziţie
Ex: Florile sunt pentru mama.
B) atribut substantival prepoziţional - care?ce fel de? - determină un substantiv.
Ex: Florile pentru mama sunt frumoase.
C) apoziţie
Ex: Florile pentru ea, pentru mama, sunt frumoase.
D) complement direct - pe cine? ce? - determină un verb.
Ex: O cunosc pe fata aceea.
Ex: Am cumpărat o carte nouă.
E) complement indirect - despre cine?despre ce?pentru cine?pentru ce?cu cine?cu ce? etc. - determină un verb.
Ex: Am vorbit despre acel concurs.
F) complement circumstanţial de loc
Ex: Locuiesc într-un apartament mare.
G) c. c. de timp
Ex: Am ajuns acasă după mama.

H) c. c. de mod
Ex: Scrie mai frumos ca fratele lui.

3) Dativ. Funcţii sintactice:
A) nume predicativ
Ex: Copilul este asemenea mamei.
B) apoziţie
Ex: I-am luat lui, copilului, o carte.
C) complement indirect - cui? - determină un verb.
Ex: I-am luat copilului o carte.
D) atribut prepoziţional
Ex: Rar am văzut copil asemenea fratelui tău.
E) c. c. de mod
Ex: Copilul scrie asemenea mamei.

4) Genitiv. Funcţii sintactice
A) nume predicativ
Ex: Cartea este a colegului meu.
B) atribut genitival
Ex: Cartea colegului meu este nouă.
C) c. indirect
Ex: Luptă contra guvernului.
D) c. c. de loc
Ex: Locuieşte deasupra vecinului său.
E) c. c. de timp
Ex: A ajuns acasă înaintea mamei.

5) Vocativ - NU ARE FUNCŢII SINTACTICE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu