joi, 5 februarie 2009

SUBIECT II - BAC

SUBIECT II - BAC

1. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre adevăr, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Adevărul ne face liberi [...]”. (Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii)
2. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre menirea artistului, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Artistul dezvăluie omenirii calea spre armonie, care e fericire şi pace”. (George Enescu, Evocări; cf. Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti)
3. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre avere, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi”. (Cilibi Moise, Apropouri)
4. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre bătrâneţe, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „În fond, preţuim tinereţea pentru că ştim că într-o zi va ajunge la bătrâneţe”. (Mircea Eliade, Oceanografie)
5. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre însemnătatea binelui pentru educaţia individului, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se potriveşte cu firea omenească”. (Ioan Slavici, Opere, XI)
6. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre fericire, pornind de la următoarea afirmaţie: „ Dacă n-ar exista fericirea altora, nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră”. (Marin Preda, Creaţie şi morală)
7. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre bunătate, pornind de la următoarea afirmaţie: ,,Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te ştii om bun […]”. (Ioan Slavici, Opere)
8. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre caracter, pornind de la următoarea afirmaţie: „Mă derutează oamenii care, decenii de-a rândul, s-au comportat într-un fel, au împărtăşit anumite convingeri, au manifestat atitudini tăioase, iar apoi, într-o bună zi, ne-au părăsit, iar într-o altă zi, au început să se comporte pe dos, să dea glas unor convingeri opuse, unor atitudini inverse. Poate fi omul atât de încăpător?”. (Ion Ianoşi, Opţiuni)
9. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre cunoaştere, pornind de la următoarea afirmaţie: „Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoaşterii dobândit prin îndelungată experienţă”. (Eusebiu Camilar, cf. Reflecţii şi maxime)
10. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre cinste, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Omul, când pierde cinstea, n-are ce să mai piarză*”. (Cilibi Moise, Apropouri)
*să mai piarză – să mai piardă
11. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre conştiinţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Conştiinţa să-ţi dicteze datoria, nu legile...”. (Liviu Rebreanu, Opere; cf. Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti)
12. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre copilărie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Un copil voia să scoată peşte din apă – să nu se înece!”. (Lucian Blaga, Cugetări)
13. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre necesitatea culturii, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Azi civilizaţia şi cultura sunt ca două trenuri ce merg pe linii paralele, dar în direcţii opuse: pe măsură ce civilizaţia creşte, cultura scade”. (Vasile Băncilă, Filosofia vârstelor)

14. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre curaj, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Am sentimentul de a fi ratat ceva esenţial ori de câte ori n-am mers până la capătul situaţiilor care păreau gata să mă trântească la pământ”. (Livius Ciocârlie, Paradisul derizoriu )
15. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre destin, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „A susţine că nu există destin e totuna cu a susţine că individualul e nesemnificativ şi că viaţa omului e o întâmplare fără rost”. (Andrei Pleşu, Minima moralia)
16. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dor, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa”. (Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri)
17. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara)
18. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dreptate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Dreptatea a ca lemnul cel uşor, care-l apasă în apă, şi tot cândva iese d-asupra”. (Proverb românesc)
19. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre durere, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Orice durere are leac. Greutatea este doar să-l dibuieşti”. (Liviu Rebreanu, Opere, 3)
20. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre educaţie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Laboratorul educaţiei e fapta”. (Marin Voiculescu, Replici)
21. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre egoism, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. (Proverb românesc)
22. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre greşeală, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Greşelile nu se iartă, ci se repară”. (Nicolae Iorga, Cugetări)
23. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre eroism, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Eroismul este o atitudine morală alcătuită din aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine”. (Dimitrie Gusti, Opere, II)
24. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre admiraţie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: ,,A admira un om mare e cel mai puternic îndemn de a-l imita”. (Garabet Aslan, cf. Dicţionar al bunei-cuviinţe)
25. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre familie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o familie unită…[…] trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici, aşa cum sunt ele, fără să râvnească lucruri care n-ar face decât s-o zbuciume şi s-o fărâmiţeze…”. (Tudor Muşatescu, Titanic Vals)
26. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre faptă şi consecinţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale”. (Ion Slavici, Scrisori adresate unui om tânăr, II)
27. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre frică, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „A nu-ţi fi frică de nimic înseamnă a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”. (Mircea Eliade, În curte la Dionis)
28. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre frumos, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: ,,Nimeni n-are dreptul să fure frumosul din sufletul nostru”. (Octavian Goga, Însemnele unui trecător)
29. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre gândire (meditare, reflecţie), pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă”. (Nicolae Iorga, Cugetări)
30. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre geniu (cea mai înaltă treptă de înzestrare spirituală a omului), pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Geniul izvorăşte din efort şi inspiraţie”. (Marin Voiculescu, Aforisme, maxime, cugetări)
31. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre glorie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Gloria nu este efemeră. Efemeri sunt numai cei care o au”. (Tudor Muşatescu, Scrieri)
32. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre rolul guvernării, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoaşte scăderile unei naţiuni şi caută să i le îndrepte”. (Victor Eftimiu, Spovedanii)
33. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ideal, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Spune-mi ce sacrifici pentru idealul tău şi-ţi voi spune dacă-l iubeşti sau nu”. (Panait Istrati, Reflecţii şi maxime)
34. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre idee, pornind de la opinia exprimată în următoarea afirmaţie: „Un poet al neamului românesc a zis că viaţa omului se leagă de idei ca şi iedera de arbori. Iedera, care de altfel s-ar târî pe pământ, se agaţă şi se leagă de arbori, pentru ca să se susţină şi să se înalţe, căci fără de idei înălţătoare, viaţa ar deveni un nonsens şi s-ar târî totdeauna pe locurile cele mai joase”. (Barbu Delavrancea, Opere)
35. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iluzie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Iluzia şi visul sunt la temelia sufletului nostru”. (Mihail Sadoveanu, Carte de înţelepciune)
36. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre inteligenţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „A fi inteligent înseamnă a reuşi, adică a avea succes, sau, cu alte cuvinte, a învinge”. (Mihail Ralea, Scrieri)
37. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre invidie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Reprimă-ţi invidia faţă de omul excepţional, învaţă să-l înţelegi şi să-l preţuieşti”. (G. Călinescu, Aforisme şi reflexii)
38. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ipocrizie/ falsitate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Refuzul sincer este preferabil aprobării ipocrite”. (Tudor Muşatescu, Scrieri)
39. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ironie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Ironia te face temut, dar nu popular”. (Tudor Vianu, Opere)
40. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre însemnătatea cunoaşterii istoriei, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Istoria pentru noi trebuie să fie un izvor nesecat de poezie sănătoasă, un şir de icoane sfinte de unde să căpătăm totdeauna învăţătură de adevăr şi insuflare de virtute”. (Ion Luca Caragiale, Opere, II, cf. Coloana infinită. Din gândirea românească modernă)
41. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre înţelepciune, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Înţelepciunea? Este o stare sau un demers, în speţă unul de armonie, echilibru, măsură. Se poate vorbi de esenţa, firea, natura ei, dar nu de adevărul ei”. (Constantin Noica, Jurnal de idei)
42. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre inteligenţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Există o diferenţă în limba română între inteligenţă şi deşteptăciune. Eu îi ador pe inteligenţi, însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete* în bătaia tuturor vânturilor”. (Constantin Brâncuşi, conform Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti)
*giruetă, s. f. – instrument meteorologic cu care se determină direcţia şi intensitatea vântului
43. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre lene, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Lenea e sinucidere blândă”. (Nicolae Iorga, Cugetări)
44. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre libertate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Libertatea este mai ales forţa de a înlătura înrâurirea altora, de a înlătura interesul şi instinctul şi de a întrebuinţa inteligenţa ta singur, în chip nobil”. (Mihail Sadoveanu, Idei trăite)
45. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre limba română, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Apărarea intereselor limbii româneşti e una din garanţiile viitorului nostru naţional şi prin urmare o sfântă datorie patriotică”. (I. A. Bassarabescu, Coloana infinitului)
46. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre relaţia dintre limba naţională şi identitatea unui popor, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: ,,Limba este cartea de nobleţe a unui neam”. (Vasile Alecsandri)
47. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre impactul literaturii asupra cititorului, pornind de la una dintre ideile exprimate în următoarele afirmaţii ale lui George Călinescu:
,,Marile creaţii literare sunt acelea în care eroii au pătruns adânc în realitate, încât numele autorului ne devine indiferent”.
,,O operă literară care nu te face să gândeşti, nu e nimic. E de la sine înţeles că numai viaţa plină poate provoca acest proces, iar nu enunţarea abstractă a problemei”.
48. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre condiţia omului în lume, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Omul sfinţeşte locul, iar nu locul pe om”. (Anton Pann, De la lume adunate şi iarăşi la lume date)
49. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre luptă, pornind de la ideea exprimată într-una dintre următoarele afirmaţii:
,,Biruinţa nu-i obligatorie. Obligatorie e lupta”. (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii)
,,Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare”. ( Al. Russo, Cântarea Romaniei)
50. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dragostea maternă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Inima unei mame este un abis, în adâncul căruia se află pururea o iertare”. (Honoré de Balzac, Gobseck)
SUBIECT II / BAC

51. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre mândrie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: ,,Mândria este apărarea autonomiei personalităţii împotriva mediocrităţii disperate şi obraznice”. (Petre Pandrea, cf. Reflecţii şi maxime)
52. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre melancolie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Ceea ce este echivoc şi de o atracţie indefinibilă în melancolie derivă din regretul stăpânit pentru trecerea lucrurilor şi din teama de oprire a lor”. (Emil Cioran, Tristeţea de a fi)
53. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre milă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Mila, când nu e însoţită de o iubire infinită, e mai ofensatoare decât dispreţul”. (G. Ibrăileanu, Opere, IX)
54. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre minciună, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează, iar mai pe urmă sufletul îşi ucide”. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică)
55. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre raportul dintre raţiune (mintea) şi pasiune (inima), pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia finală o dă inima”. (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme)
56. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre relaţia viaţă-moarte, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie a personajului Victor Petrini: „Moartea este un fenomen simplu în natură. Doar oamenii îl fac înspăimântător”. (Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni)
57. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre modestie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Cel care merge cu ochii în pământ se vede pe sine mai bine decât acel care se potriveşte în oglindă”. (Nicolae Iorga, Cugetări)
58. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre morală, pornind de la ideea exprimată într-una dintre următoarele afirmaţii:
• ,,Moralitatea se razimă pe respectul [faţă] de alţii şi pe respectul de sine”. (Nicolae Iorga, Cugetări)
• ,,Un tip cu adevărat moral este, sub raport etic, mai exigent faţă de sine însuşi decât faţă de alţii”. (Lucian Blaga, Cugetări)
59. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre muncă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nu există nici libertate, nici cultură fără muncă”. (Mihai Eminescu, Opere, IX)
60. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre natură, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Natura-ţi dă zilnic exemplul de a trăi”. (Nicolae Iorga, Cugetări)
61. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre minciună, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Mai mult decât minciuna nimica nu răpune”. (Alexandru Macedonski, Opere, IV)
62. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre nădejde, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Forma reală a fericirii e nădejdea. Cine nu mai speră, nu poate fi fericit”. (Victor Eftimiu, Spovedanii)
63. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre nedreptate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nedreptatea o facem nu numai când nu dăm cuiva ceea ce i se cuvine, ci şi când îi dăm ceea ce nu i se cuvine”. (Ioan Slavici, Opere)
64. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre nefericire, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Dacă ştim să primim cu sufletul deschis bucuriile, dacă aşteptăm mereu însetaţi fericirea, trebuie să ştim primi şi loviturile şi nenorocirile, trebuie să ne aşteptăm şi la nefericire”. (Liviu Rebreanu, Opere)
65. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre muncă, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Să-ţi placă lucrul pe care-l faci. Să-ţi iubeşti meseria. Să pui o parte din sufletul tău în muncă. Să nu faci nimic din datorie, numai că trebuie să faci. Numai atunci munca te uzează şi te schimbă în maşină de muncit. Dacă pui suflet, e altceva”. (Ion Agârbiceanu, Opere, 12)
66. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre noroc, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Un leneş sau un incapabil se răzbună cu scuza morală că nu a avut noroc”. (Tudor Arghezi, Scrieri)
67. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre deschiderea către nou, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „E desigur vrednică de cinstire năzuinţa omului spre noutate; e poate chiar cea mai nobilă însuşire a lui, ce-i face originalitatea şi-i îndreptăţeşte oarecum dreptul la viaţă”. (E. Lovinescu, Opere, V)
68. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre menirea operei de artă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Admiţând influenţa unei opere de artă asupra noastră, îi admitem şi putinţa de a ne preface sufleteşte. Un mare artist este deci un mare modelator de oameni”. (E. Lovinescu, Opere, I)
69. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre orgoliul nemăsurat/ vanitate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Vanitatea este, până la urmă, opacitate, sumbră incapacitate de a admite că pe lume mai sunt şi alte fiinţe omeneşti în afară de fermecătoarea ta persoană”. (Teodor Mazilu, Ipocrizia disperării)
70. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre pasiune, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nimic mare nu se creează în lumea aceasta fără pasiune”. (D. D. Roşca, Existenţa tragică)
71. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre păcat, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Păcatele se fac în urma tentaţiei, dar prin liber consimţământ. Altfel, nici nu sunt păcate”. (Vasile Băncilă, Aforisme şi para-aforisme)
72. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre plăcere, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Plăcerea durabilă a vieţii e descoperirea lumii din nou. Cu adevărul sau eroarea ei; nu interesează”. (Tudor Arghezi, Scrieri, XXXI)
73. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre poezie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-a interpretat definitiv o mare poezie, oricât de clară în aparenţă”. (G. Călinescu, Aforisme şi reflexii)
74. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre relaţia prezent - viitor, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Pentru a întrezări viitorul trebuie să cunoşti prezentul”. (Ion Heliade-Rădulescu, Opere, I)
75. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre prietenie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Prieteniile reînnodate cer mai multă grijă decât cele care n-au fost rupte niciodată”. (La Rochefoucauld, Maxime)
76. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre glorie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nu te culca pe lauri. Gloria încetează în momentul când ai uitat că eşti un permanent debutant”. (Victor Eftimiu, Spovedanii)
77. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre educaţie, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat”. (Horatius, Epistole, 1,1,39)

78. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre rolul şcolii în formarea individului, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit”. (Ion Heliade-Rădulescu, Gândirea pedagogică)
79. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre soartă/ destin, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari”. (Nicolae Titulescu, Cuvântări)
80. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre sinceritate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Sinceritatea prea multă poate să fie şi obrăznicie”. (George Coşbuc, Opere, IV)
81. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre respect, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Ca să fii respectat, începe prin a te respecta tu însuţi”. (Tudor Arghezi, Scrieri, XXI)
82. Scrie un eseu de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre speranţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Uneori e mult mai folositor să-ţi pierzi speranţa, decît să-ţi pierzi vremea sperând”. (Radu Stanca, Acvariu)
83. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre puterea de schimbare prin iubire, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Iubirea face imposibilul posibil”. (Phil Bostmans, cf. Reflecţii şi maxime)
84. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre orgoliu, pornind de la următoarea afirmaţie: „Orgoliul profesional este singurul care este creator şi care poate fi, din punct de vedere moral, justificat”. (Marin Preda, Creaţie şi morală)
85. Scrie un eseu de tip argumentativ, de 15 - 20 rânduri, despre realitate şi aparenţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Ochii însă sunt orbi. Cu inima trebuie să cauţi”. (Antoine de Saint-Exupery, Micul prinţ)
86. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre singurătate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Eşti singur numai atunci când nu mai ai să-ţi spui nimic”. (Tudor Muşatescu, Scrieri, 2)
87. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre talent, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „În lume talentul nu înseamnă nimic fără caracter”. (B. P. Hasdeu, Scrieri filosofice)
88. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre relaţia individ - societate, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: ,,O societate este superioară alteia doar în măsura în care garantează unui număr mai mare de oameni libertatea de a dialoga şi, deci, posibilitatea de a deveni ei înşişi”. (Henri Wald, Tensiunea gândirii)
89. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre speranţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină”. (Dimitrie Bolintineanu, Opere, V)
90. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre supărare, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Când plouă în suflet, nu-i niciodată senin afară, iar când e senin în suflet, nu plouă afară niciodată”. (Mihail Codreanu, Opere, II, cf. Cărticica înţelepciunii româneşti)
91. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre suflet, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Sufletul omenesc nu e un bloc de stâncă, încleştat pe vecie într-o forţă. El e complex şi schimbător. Sentimentele vin, se alungă şi iar revin”. (E. Lovinescu, Opere, III)
92. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre talent, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Talentul e un dar dumnezeiesc, neapărat, însă singur, fără multă trudă, foarte multă trudă, rămâne sterp. Un sfert de talent şi trei sferturi de muncă abia vor naşte o operă de artă”.
(Liviu Rebreanu, Opere, VI)
93. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre tăcere, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Sunt tăceri care spun mai mult decât vorbele”. (Traian Demetrescu, Scrieri alese)
94. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre tinereţe, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Tinerii sunt entuziaşti, iubitori de omul cu înţelepciune, dar câteodată sunt necumpătaţi şi prea orgolioşi”. (G. Călinescu, Aforisme şi reflexii)
95. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre timp, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Timpul se schimbă. Trebuie să ne schimbăm şi noi cu dânsul”. (E. Lovinescu, Opere)
96. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre trecut, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Fiece popor şi fiece epocă stă pe umerii vremilor trecute”. (Mihai Eminescu, Fragmentarium)
97. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ură, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Pe când iubirea, de orişice fel ar fi ea, luminează viaţa şi-o îndulceşte, ura o-ntunecă, o umple de amărăciune şi-o face nesuferită”. (Mihai Eminescu, Opere)
98. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre vârstă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Fiecare vârstă îşi are paradisul ei, pe care îl pierde”. (Mihail Sadoveanu, Opere, 19)
99. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre viitor, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Viitorul ni-l putem modela după cum vrem. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă formă”. (Liviu Rebreanu, Opere)
100. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre voinţă, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Când este o voinţă fierbinte, tot se poate”. (Dimitrie Bolintineanu, Opere)

Un comentariu: